history

Klapper PB`s Nederlandse Antillen

Bijgewerkt t/m PB no. 54 -28 september 2010-

alsmede de no’s 56 t/m 62, 64 t/m 111 van 2010

Gebruiksaanwijzingen. Alfabetische Trefwoordenklapper.pdf

Hfd. I. RECHT.pdf

Hfd. II. EIGENDOM.pdf

Hfd. III. Openbare werken.pdf

Hfd. IV. BELASTINGEN.pdf

Hfd. IX. VERKEER EN VERVOER.pdf

Hfd. V. OPENBARE ORDE.pdf

Hfd. VI. OPENBARE ZEDELIJKHEID.pdf

Hfd. VII. OPENBARE GEZONDHEID.pdf

Hfd. VIII. OPENBARE VEILIGHEID.pdf

Hfd. X-a. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN.pdf

Hfd. X-b. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN.pdf

Hfd. XI. ARBEID.pdf

Hfd. XII. MAATSCHAPPELIJKE ZORG-VERZEKERINGSWEZEN.pdf

Hfd. XIII. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. EREDIENSTEN.pdf

Hfd. XIV. LANDSVERDEDIGING.pdf

Hfd. XIX. PERSONEEL.pdf

Hfd. XV. JUSTITIE.pdf

Hfd. XVI. BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN.pdf

Hfd. XVII. ORGANISME DER EILANDGEBIEDEN.pdf

Hfd. XVIII. ORGANISME VAN HET LAND.pdf

Hfd. XX.ORGANISME VAN HET KONINKRIJK.pdf