history

       
       
       
       
       
       
     - De DATABANK

- De CD-ROM

- BOEKEN WETGEVING/JURISPRUDENTIE

- DE WETGEVINGSBANDEN

- DATA op de JURDOCwebsite   
   

 

 

 

DE JURDOC DATABANK

Jurdoc heeft een digitaal bestand opgebouwd bestaande uit:

 

Wetgeving

- De belangrijkste wetfeving van de Nederlandse Antillen tot 10 oktober 2010 (m.u.v. de belastingwetgeving).
- De geldende tekst van de wetgeving van het Land Cura
çao per 10 oktober 2010 voor zover door de wetgever  
  aangepast.

 

 

Jurisprudentie

- In samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof in Justitie werd een databank opgezet, waarin alle vonnissen in
  burgerlijke zaken van het Gemeenschappelijk Hof vanaf 1990.
- Uitspraken van de Raad van Beroep voor Belasting zaken in de Ned. Antillen en Aruba vanaf 1990.
- Uitspraken LAR va
naf 1 december 2001.
- Hoge Raad uitspraken in burgerlijke zaken in Antilliaanse en Arubaanse Zaken vanaf 1994.
- Uitspraken Raad van Beroep Belastingzaken vanaf 1990.

 

 

De CD-ROM

In samenwerking met Kluwer-Datalex verscheen in augustus 1997 de eerste Jurdoc/Kluwer CD-Rom op de markt.

Inmiddels zijn er in de periode 1997/2002 vier Jurdoc Cd-rom’s uitgebracht, waarop naast jurisprudentie ook wetgeving is opgenomen.
 


 

Voor wat betreft de wetgeving is verzorging van de losbladige wetgeving van de Nederlandse Antillen (de "Blauwe bundel") ook een kerntaak van de stichting:

 

De Wetgevingsbanden

1995: Supplement band I
1996: Uitgave band II (strafwetgeving)
1997: Uitgave supplement band II (nieuwe Strafvordering)
2003: Uitgave BW (band III)
2004: Geheel vernieuwde uitgave van de strafwetgeving (band II)
2005: Uitgave BW (band III derde druk)
2006: Geheel vernieuwde Band I: Staats- en administratiefrecht van de Ned. Antillen
2008: Uitgave BW (band III derde herziene druk (herdruk)
2009: Uitgave BW (band III vierde herziene druk)

2012: Uitgave BW Land Curaçao (band III Curaçao)

Boeken wetgeving en jurisprudentie

2001: Speciale uitgave Nieuw Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen
2002: Uitgave LAR-jurisprudentie 2001-2002
2004: BW: Boek 2: Rechtspersonen
2004: Uitgave LAR-jurisprudentie 2002-2003
2005: LAR-jurisprudentie 2004 (Rechterlijke uitspraken in hoger beroep op grond van de LAR)
2005: Belasting-uitspraken Raad van Beroep Belastingzaken vanaf 1990
2005: Speciale uitgave “Nieuw eenvormig wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Ned. Antillen en Aruba
          plus het Procesreglement voor civiele zaken in de Ned. Antillen en Aruba en de tekst van het Overgangsrecht
2009: Nieuwe druk: Speciale uitgave “Nieuw eenvormig wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Ned. Antillen
          en Aruba plus het Procesreglement  voor civiele zaken in de Ned. Antillen en Aruba en de tekst van het Overgangs-
          recht
2009: Speciale uitgave Wetboek van Strafvordering (mei 2009)
2010: Speciale uitgave Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (april 2010)
2011: Speciale uitgave aanvullingen/wijzigingen Burgerlijk Wetboek (november 2011)
2011: Speciale uitgave Nieuw Wetboek van Strafrecht (november 2011/inwtr. 15 november 2011)
2011: Speciale uitgave Memorie van Toelichting Nieuw Wetboek van Strafrecht (november 2011)
2012: Speciale uitgave Compilatie Wapenverordening, Vuurwapenverordening, Opiumlandsverordening, Botsverordening
           en ELRO (augustus 2012)
2012: BW Land Curaçao (band III september 2012)
2013: Speciale uitgave BW
(Land Curaçao) Boek 1 Personen- en Familierecht en Boek 4 Erfrecht (februari 2013)
2013: Speciale uitgave Wetboek van Strafvordering
(Land Curaçao augustus 2013)
2013: Burgerlijke Rechtsvordering Land Curaçao (november 2013)
2014: Faillissementsbesluit (augustus 2014)

 

Studentenuitgave

Faillesementsbesluit- mrt 2009

Speciale uitgave Strafvordering- mei 2009

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen- apr 2010

Personen- en Familierecht Boek 1- mei 2010

Personen- en Familierecht Boek 1 en Erfrecht boek 4- febr 2013

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering- dec 2009

Speciale uitgave Wetboek van Strafrecht (Land Curaçao)- nov 2011

Memorie van Toelichting SR Wetboek van Strafrecht (Land Curaçao)- nov 2011

Compilatie Wapenverordening, Vuurwapenverordening, Opiumlandsverordening, Botsverordening
en de ELRO- aug 2012

Speciale uitgave Wetboek van Strafvordering (Land Curaçao)- aug 2013

Burgerlijke Rechtsvordering Land Curaçao- nov 2013

Faillissementsbesluit- aug 2014

 

Overzicht (verkrijgbare) JURDOC uitgaven

 BANDEN:

Prijs (incl. OB)

 

Band III (Land Curaçao)

(bijgewerkt tot jan. 2012)                                                       f. 189,00

 

 

Speciale JURDOC-uitgaven (in "boekvorm"):  Prijs (incl. OB)
 Boek 1 Personen- en Familierecht plus Boek 4 Erfrecht (BW- Land Curaçao)              f. 65,00
 Burgerlijke Rechtsvordering Land Curaçao 2013 (Bijgewerkt tot nov. 2013)             f. 95,00
 Faillissementsbesluit (Bijgewerkt tot aug. 2014)            f. 75,00

 

Studenten edities: Prijs (incl. OB)
 Wetboek van Strafrecht Land Curaçao (op 15 november 2011 inwerking getreden)             f. 65,00
 Memorie van Toelichting op het Wetboek van Strafrecht Land Curaçao             f. 45,00
 Wetboek van Strafvordering (Land Curaçao augustus 2013)             f. 75,00
 Penitentiair recht             f. 35,00
 
 Compilatie van:
 
 Wapen-, Vuurwapen-, Opiumlandsverordening, de Botsverordening en de ELRO

 

            f. 20.00
 LAR (Losbl. band Jurisprudentie Administratieve Rechtspraak): 2004 en 2005             f. 75,00


 

CD-ROMS:

Op speciaal verzoek onder de voorwaarden geldend voor het gebruik
van digitale bestanden van JURDOC (uitsluitend pdf)
Prijs (incl. OB)

Per aanvraag volgt een offerte

   
 Band III - (Land Curaçao)   (bijgewerkt tot jan. 2012)
 Rechtsvordering - (Land Curaçao)   (bijgewerkt tot nov. 2013)
 Strafvordering - (Land Curaçao)   (bijgewerkt tot aug. 2013)
 Compleet bestand PB's Ned. Antillen periode 2000 t/m 2010 bewerkt
 door JURDOC plus bijbehorende JURDOC-jaaroverzichten (kopjes met korte
 samenvattingen)
  f. 195

 

VERKOOP-INFORMATIE:
 

-De aangegeven banden etc zijn verkrijgbaar bij JURDOC-Bureau op de UoC (p/a UNA, Jan Noorduynweg 111)

-Verkoopdagen/tijden: dinsdag en donderdag van 7.30 - 12.00 uur; op woensdag van 7.30 - 16.00 uur

-De prijzen zijn incl. OB maar excl. evt. verzendkosten.