history

Overzicht wetgeving verwerkt door Jurdoc in digitale bestanden

(Een deel van deze bestanden zijn opgenomen in de uitgegeven Jurdoc-banden/ blauwe-banden)

 

 

1. Staats- en administratief recht

2. Strafwetgeving en aanverwante regelingen

3. Burgerlijk wetboek, Rechterlijke organisatie en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

4. Wetboek van Koophandel en aanverwante regelingen

5. Arbeidswetgeving, Sociale verzekeringswetgeving, Gezondheidszorg