history

Raad van Beroep Belasting

 

1. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-005A.pdf

2. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-006.pdf

3. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-043.pdf

4. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-044.pdf

5. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 18 januari 2001 - nr 1998-055.pdf

6. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 22 april 1999 - nr 1998-073.pdf

7. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-077.pdf

8. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-085.pdf

9. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1998-092.pdf

10. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 25 november 2002 - nr 1998-103-104.pdf

11. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1998-125.pdf

12. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-132.pdf

13. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 augustus 2001 - nr 1998-133.pdf

14. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 22 februari 1999 - 1998-140.pdf

15. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-140a.pdf

16. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-160.pdf

17. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-161.pdf

18. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 22 februari 1999 - nr 1998-163.pdf

19. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-169.pdf

20. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1998-179, 1998-180 en 1998-181.pdf

21. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-185.pdf

22. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1998-190.pdf

23. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 september 2001 - nr 1998-191.pdf

24. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-211.pdf

25. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-214.pdf

26. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-215.pdf

27. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 oktober 1999 - nr 1998-224.pdf

28. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP van 15 oktober 1999 - nr 1999-009.pdf

29. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 28 JULI 2000 - nr 1999-020.pdf

30. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 28 JULI 2000 - nr 1999-047.pdf

31. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 28 JULI 2000 - nr 1999-072.pdf

32. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 28 JULI 2000 - nr 1999-081.pdf

33. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 28 JULI 2000 - nr 1999-084.pdf

34. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 15 juli 2000 - nr 1999-100, 100A en 100B.pdf

35. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-126.pdf

36. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-153.pdf

37. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-155.pdf

38. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-188.pdf

39. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-192.pdf

40. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 3 mei 2001 - nr 1999-194.pdf

41. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 augustus 2001 - nr 1999-200.pdf

42. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 augustus 2001 - nr 1999-205, 228, 229, 230.pdf

43. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-207B.pdf

44. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-218.pdf

45. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-219.pdf

46. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-221.pdf

47. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-244.pdf

48. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 31 januari 2002 - nr 1999-262 tot en met 265.pdf

49. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 9 augustus 2001 - nr 1999-267.pdf

50.BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 1999-275.pdf

51. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 februari 2001 - nr 1999-296.pdf

52. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 6 augustus 2001 - nr 2000-005.pdf

53. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 14 augustus 2001 - 2000-008.pdf

54. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 14 augustus 2001 - nr 2000-009.pdf

55. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 augustus 2001 - nr 2000-011.pdf

56. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP- nr 2000-017-021.pdf

57. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 25 november 2002 - nr 2000-035.pdf

58. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 augustus 2001 - nr 2000-039.pdf

59. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 18 januari 2001 - nr 2000-044.pdf

60. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP - 2000-049a.pdf

61. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 31 oktober 2002 - nr 2000-051.pdf

62. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 augustus 2001 - nr 2000-053, 2000-088 en 2000-089.pdf

63. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 maart 2001 - nr 2000-067.pdf

64. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 - nr 2000-072.pdf

65. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 23 maart 2003 - nr 2000-074 en 075.pdf

66. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 14 augustus 2001 - 2000-082.pdf

67. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 14 augustus 2001 - nr 2000-084.pdf

68. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 14 augustus 2001 - nr 2000-086.pdf

69. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 december 2002 - nr 2000-090.pdf

70. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 7 november 2003 - nr 2000-093 en 105.pdf

71. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 augustus 2001 - nr 2000-104.pdf

72. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 25 november 2002 - nr 2000-151.pdf

73. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 september 2001 - nr 2000-177.pdf

74. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 oktober 2001 - nr 2000-184.pdf

75. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 29 november 2001 - nr 2000-195.pdf

76. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 14 september 2001 - nr 2000-201.pdf

77.BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 augustus 2001 - nr 2000-214 en 215.pdf

78. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 20 februari 2002 - nr 2000-220 en 221.pdf

79. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 oktober 2001 - nr 2000-245.pdf

80. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 6 mei 2003 - nr 2000-271.pdf

81. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 september 2001 - nr 2000-273.pdf

82. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 21 september 2001 - nr 2000-275.pdf

83. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 25 november 2002 - nr 2000-292.pdf

84. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 april 2003 - nr 2001-005.pdf

85. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 27 december 2002 - nr 2001-041 en 042.pdf

86. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 27 november 2002 - nr 2001-077.pdf

87. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 27 november 2002 - nr 2001-082.pdf

88. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 12 februari 2002 - nr 2001-096 en 254.pdf

89. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 december 2002 - nr 2001-106.pdf

90. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 december 2002 - nr 2001-108.pdf

91. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 december 2002 - nr 2001-118.pdf

92. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 22 februari 2002 - nr 2001-137.pdf

93. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 18 maart 2002 - nr 2001-143.pdf

94. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 februari 2002 - nr 2001-173.pdf

95. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 2 december 2002 - nr 2001-241.pdf

96. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 april 2004 - nr 2001-262.pdf

97. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 17 december 2004 - nr 2001-274-275.pdf

98. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 - nr 2001-343.pdf

99. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 2 december 2002 - nr 2001-344-345.pdf

100. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 17 december 2002 - nr 2001-393.pdf

101. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 2 december 2002 - nr 2001-430.pdf

102. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 maart 2003 - nr 2001-433-435.pdf

03. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 21 maart 2003 - nr 2001-483.pdf

104. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 april 2003 - 2001-525 t-m 527 en 2002-023.pdf

105. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP - nr 2001-528.pdf

106. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 april 2003 - nr 2001-536-539.pdf

107. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 5 april 2003 - nr 2001-541.pdf

108. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 5 april 2003 - nr 2001-543 en 544.pdf

109. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 29 oktober 2003 - 2001-546.pdf

110. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 29 oktober 2003 - nr 2001-548-550.pdf

111. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 november 2003 - nr 2002-006.pdf

112. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 november 2003 - nr 2002-008.pdf

113. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 23 september 2004 - nr 2002-030.pdf

114. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 april 2004 - nr 2002-042.pdf

115. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 augustus 2004 - nr 2002-58-62.pdf

116. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 7 september 2004 - nr 2002-104-107.pdf

117. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 oktober 2003 - nr 2002-109-110.pdf

118. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 4 november 2003 - nr 2002-137.pdf

119. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 april 2004 - nr 2002-1831.pdf

120. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 5 augustus 2004 - nr 2002-1837.pdf

121. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 AUGUSTUS 2004 - nr 2002-1840-1843.pdf

122. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 17 december 2004 - nr 2002-1862.pdf

123. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juni 2004 - nr 2002-1864-1868.pdf

124. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 16 november 2004 - nr 2002-1904-1905.pdf

125. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 april 2004 - nr 2002-1923.pdf

126. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 30 april 2004 - nr 2002-1955 en 1956.pdf

127. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 15 november 2004 - nr 2002-1968.pdf

128. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 augustus 2004 - nr 2002-1997.pdf

129. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 16 november 2004 - nr 2003-009.pdf

130. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 16 NOVEMBER 2004 - nr 2003-123.pdf

131. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 3 september 2004 - 2003-132-146.pdf

132. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 17 december 2004 - nr 2003-176-177.pdf

133. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 10 augustus 2004 - nr 2003-178.pdf

134. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 16 november 2004 - nr 2003-202-203.pdf

135. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 23 november 2004 - nr 2003-238-248.pdf

136. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 17 december 2004 - nr 2003-359.pdf

137. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 29 december 2004 - nr 2003-381.pdf

138. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 29 december 2004 - nr2003-431.pdf

139. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 17 november 2004 - nr 2004-001.pdf