history

      Welcome   Latest News

 

 
De primaire doelstelling van de Stichting JURDOC (STICHTING JURIDISCHE DOCUMENTATIE) is wetgeving en jurisprudentie van de Nederlandse Antillen en Aruba toegankelijk maken voor verschillende doel-groepen binnen en buiten de Nederlandse Antillen en Aruba.